Zaterdag 25 september 2021

08:30 - 11:30 uur

Bar: Annika

Bar: Ron

11:30 - 14:00 uur

Bar: Lianne

Bar: Annet

INSCHRIJVEN: Keuken

14:00 - 16:00 uur

Bar: Marcel

Bar: Milou

INSCHRIJVEN: Keuken

16:00 - 18:30 uur

Bar: Jeroen

INSCHRIJVEN: Bar, positie 2

INSCHRIJVEN: Keuken

Dinsdag 28 september 2021

18:00 - 19:30 uur

Bar: Annika

Donderdag 30 september 2021

18:00 - 19:30 uur

INSCHRIJVEN: Bar

Zaterdag 2 oktober 2021

08:15 - 11:30 uur

INSCHRIJVEN: Bar, positie 1

INSCHRIJVEN: Bar, positie 2

11:30 - 14:00 uur

INSCHRIJVEN: Bar

INSCHRIJVEN: Keuken

14:00 - 16:00 uur

INSCHRIJVEN: Bar

INSCHRIJVEN: Keuken

16:00 - 18:30 uur

INSCHRIJVEN: Bar

INSCHRIJVEN: Keuken

Dinsdag 5 oktober 2021

18:00 - 19:30 uur

INSCHRIJVEN: Bar

Woensdag 6 oktober 2021

19:30 - 22:00 uur

INSCHRIJVEN: Bar

Donderdag 7 oktober 2021

18:00 - 19:30 uur

INSCHRIJVEN: Bar

Zaterdag 9 oktober 2021

08:15 - 11:30 uur

INSCHRIJVEN: Bar, positie 1

INSCHRIJVEN: Bar, positie 2

11:30 - 14:00 uur

INSCHRIJVEN: Bar, positie 1

INSCHRIJVEN: Bar, positie 2

INSCHRIJVEN: Keuken

14:00 - 16:00 uur

INSCHRIJVEN: Bar, positie 1

INSCHRIJVEN: Bar, positie 2

INSCHRIJVEN: Keuken

16:00 - 18:30 uur

INSCHRIJVEN: Bar, positie 1

INSCHRIJVEN: Bar, positie 2

INSCHRIJVEN: Keuken

Dinsdag 12 oktober 2021

18:00 - 19:30 uur

Bar: Annika

Woensdag 13 oktober 2021

19:30 - 22:00 uur

INSCHRIJVEN: Bar

Donderdag 14 oktober 2021

18:00 - 19:30 uur

INSCHRIJVEN: Bar

Zaterdag 16 oktober 2021

08:45 - 11:30 uur

INSCHRIJVEN: Bar, positie 1

INSCHRIJVEN: Bar, positie 2

11:30 - 14:30 uur

INSCHRIJVEN: Bar

Dinsdag 19 oktober 2021

18:00 - 19:30 uur

INSCHRIJVEN: Bar

Woensdag 20 oktober 2021

18:30 - 22:00 uur

INSCHRIJVEN: Bar

19:30 - 22:00 uur

INSCHRIJVEN: Bar

Donderdag 21 oktober 2021

18:00 - 19:30 uur

INSCHRIJVEN: Bar

Zaterdag 23 oktober 2021

09:00 - 11:30 uur

INSCHRIJVEN: Bar

11:30 - 14:00 uur

INSCHRIJVEN: Bar

INSCHRIJVEN: Keuken

14:00 - 16:00 uur

INSCHRIJVEN: Bar, positie 1

INSCHRIJVEN: Bar, positie 2

INSCHRIJVEN: Keuken

16:00 - 18:30 uur

INSCHRIJVEN: Bar, positie 1

INSCHRIJVEN: Bar, positie 2

INSCHRIJVEN: Keuken